Faciliteter

På Juellund findes der følgende faciliteter, som frit kan benyttes af SSK’s medlemmer.

Græs dressurbane på ca. 70 m x 120 m. Den kan ikke benyttes i vintermånederne, hvor der henvises til grusbanen.

Grusbanen er ca. 55 m x 100 m . Der kan køres i dag og aftentimerne. Grusbanen er belyst.

Keglebanen er ca. 70 m x 170 m og græsbelagt.

Der er 4 forhindringer, hvor af de 2 frit kan benyttes. Den ene af de 2 er vandforhindringen, som i sommerperioden kan være uden vand. Den fyldes til stævner. Man skal være obs på at forhindringerne er lukkede op til stævner.

Der findes et klubhus, toiletter.

I samme område findes butik med køreudstyr, som man kan besøge efter aftale. Denne er dog ikke i SSK regi.

Når man parkerer på Juellund, er den røde lade forbeholdt kunder til køreudstyrsbutikken. Ligeledes må man ikke parkere i staldområdet, medmindre andet er aftalt.

Ved bookning af grusbane eller andet omkring forhindringer, henviser vi til Monika på mail monika@koier.com eller mobil 4030 5650 for at aftale nærmere.

Her vil du kunne se hvornår der er optaget på banerne og hvornår forhindringerne er lukkede.

Vi opfordrer til at man rydder op efter sig selv og ellers er behjælpelig med at holde anlæget pænt.

Grusbanen er booket til kørekvadrillen 19. januar, 9. februar, 8. marts, 19 april, 10+31 maj kl 11-13

Grusbanen er booket til Tinker. 16/2.14/3, 5/4, 25/4 Kl. 12-14

Grusbane er booket til DV 12 april kl 10-11, 18 april kl 10-11 og 9 maj kl 15-16