Bliv medlem

Vi du være medlem af Sjællandske Sportskuske?  Sjællandske Sportskuske er en køreforening under Dansk Køreforbund. Som medlem får du mulighed for at starte stævner indenfor køresporten. Derudover arrangerer Sjællandske Sportskuske  mange forskellige aktiviteter, du/I kan blive en del af.  Det kan være temaaftener, skovture, træningsstævner,  træningsaftener, og meget andet. Om du er aktiv kusk, eller blot vil være medlem for at støtte op omkring vores forening eller være hjælper til vores arrangementer, så er du lige velkommen. Her er plads til alle.

Sådan melder du dig ind:

Send en mail til kasserer Kasper Petersen på: kasper_t_p@hotmail.com Du skal oplyse navn, fødselsår, adresse, mobil-telefonnummer og mailadresse.

Kontingentpriser 2022:

400 kr – Øvrige familiemedlemmer  150 kr/pers. Husk at oplyse navn, fødselsår, adresse, mobil-telefonnummer og mailadresse på alle familiemedlemmer.

Tilkøb af Dansk Køreforbunds medlemsblad “Køresporten”. Prisen er 53 kroner pr. blad og der udkommer p.t. fire blade årligt – altså 212 kroner  for et års abonnement.    Ønsker du dette, skal du give besked om det i mailen til Kasper.